Jordens Kvinder

Sideantal: 228

Min mission er at udbrede kendskabet til Den Feminine Visdom og hjælpe mine medsøstre med at forstå og integrere de glemte, men store, livgivende kræfter, som de besidder.

Læs bl.a. om kvinders cyklus, blodets kraft og månens indflydelse på krop og sind, om søsterfællesskaber og fejring af den første menstruation, om kvindens forskellige livsfaser og om de gudinder, der i tidens løb har symboliseret det kvindelige. Få inspiration til at leve i harmoni med årstiderne og anvende Moder Jords gaver i form af hormonafbalancerende kost og naturlige helbredelsesmetoder.

Som kvinde danser du Universets rytmiske dans. Dine månedlige rytmer er dybt integrerede i alle naturens andre cyklusser. Fra dét øjeblik, du fødes ind i denne verden, er du en uadskillelig del af naturen, og du er en betydningsfuld tråd i et kosmisk væv, som forbinder alt levende.
                                                   – Vibeke

“Tiden er nu kommet til, at vi begynder at vende blikket, tankerne og følelserne indad mod os selv og mod den natur, vi er en del af. Det er nødvendigt, at vi på ny finder vores udgangspunkt og den oprindelige hensigt med vores eksistens, for uden den er vi både afsporede og afmægtige, og vi vil til stadighed ligge under for de mange ubalancer, der styrer vores liv.

Ved atter at leve i tæt samhørighed med naturens og vores egen cyklus vil vi genopdage vores guddommelige, kvindelige urkraft, og vi vil begynde at forstå, at vi kan ændre dét, der ofte opfattes som svaghed, til stor, indre styrke.”

Indholdsfortegnelse

jordenskvinder_stak_091115
jordenskvinder_opslag_091115

Klik på bogen og hent indholdsfortegnelsen til ‘Jordens Kvinder’.

 Læs mere og se billeder fra bogen og dens produktion på Facebook

Fotograf: Bjarke MacCarthy www.bjarkemaccarthy.dk